چوارچرای نوێ

گەرەنتی و ڪوالێتی ئەو ڪارانەی ڪە ئەنجامیان دەدەین ،دڵنیایمان دەداتێت لە ئەنجامدانی ڪاری نوێ . یەڪێڪ لە ڪارە جێبەجێڪراوەڪانی ڪۆمپانیای گرین گاز ئینێرجی لە شاری سلێمانی – چوارچرای نوێ . ڪە پێڪ دێت لە دامەزراندنی تۆڕی غاز و سیستمی گەرمی ڕادێتەر و خاولی و پاڪێجی ڕینای یابانی، سەرجەم ڪەرەستە بەڪارهاتووەڪان خاوەن بەرزترین ڪوالێتی و گەرەنتی تەواوەتین ، وە سەرجەمی ڪارەڪە لەلایەن ئەندازیارانی ڪۆمپانیای گرین گاز ئینێرجیەوە سەرپەرشتی ڪراوە ،تاڪو بتوانرێت بە ڪەمترین وزە و سوتەمەنی زۆرترین گەرمی و سەلامەتی بۆ پڕۆژەڪە دابین بڪرێت .

X