زانکۆی سلێمانی

گرین گاز ئینێرجی جێی متمانەو باوەڕی سەرجەم ئەندازیاران و مامۆستایانی زانڪۆی سلێمانییە . نۆژەن ڪردنەوە و خستنەوە ڪاری سیستمی غازی مەرڪەزی زانڪۆی سلێمانی ڪەمپی نوی بۆ ڪافتریای ( ناوەند و ڪۆلێژی وەرزشی) ڪە ئەم سیستمە لەلایەن ڪۆمپانیایەڪی تورڪیەوە جێبەجێڪرابوو، بەڵام ماوەی چەند ساڵێڪە بەڪار نەهێنراوە بەهۆی بوونی گرفت لە سیستەمەڪەدا، بە خۆشحاڵیەوە لە ئێستادا دوبارە سیستمەڪە خراوەتەوە ڪار بە ڪوالێتیەڪی بەرزتر و مەرجی سەلامەتی زیاتر لەلایەن ئەندازیار و ستافی تایبەتی ڪۆمپانیای گرین گاز ئینێرجییەوە

X